Om trafiken

20180923

Toftavägen - Byaväg - Nu är enkäten sammanställd!

Halloj Asmundtorpare... Stort tack till er alla (135 st som svarade)! Tisdag den 25/9  träffar Byalaget och representanter från Munkebäck, Trafikverket och Landskrona Tekniska avdelning för att få information kring utvärderingen av Toftavägen som "Byaväg"... Inför detta vi skapade vi en enkät för er att ge era synpunkter i.

Man kan väl sammanfatta resultaten så här, ni tycker:

 • Toftavägen är för smal
 • Man kör för fort
 • Man visar inte hänsyn
 • Man vet inte hur man skall beté sig på en "Bygdeväg"
 • Man känner sig otrygg
 • Toftavägen saknar belysning
 • Falsk trygghet
 • 43% av svaren har upplevt en incident
 • Ni vill:
 • Ha separat gång/cykelväg längs Toftavägen
 • Sänkt hastighet
 • Farthinder
 • Belysning
 • Mer information
 • Fler poliskontroller
 • Fartkameror
 • Huvudled - Idag gäller högerregeln och utfartsregeln
 • Bredare väg


Du når resultatet av enkäten här:


Till Enkätsvaren 20180923>>>


Tidigare enkät gjord november 2016 >>>

Skrivelse till Polisen / Landskrona Stad / Trafikverket angående fordonshastigheter inom Asmundtorp tätort -

Mejl skickat till berörda 20160115

(se även svar mottagna november 2016 längre ner på sidan)


God fortsättning på 2016

Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet.

Nu till vårt ärende....


Ett par gånger per år får vi i Asmundtorps byalags styrelse önskemål / krav från både våra medlemmar men också andra boende i Asmundtorp om att man måste göra något åt fordonshastigheten i vår by.

De sträckor man främst reagerar på är Toftavägen inne i Asmundtorp, Kustvägen inne i Asmundtorp (från Skördevägen till Ica Nära) samt Möingevägen (från skolan till korset i N:a Möinge) och Nisseboområdet. Nisseboområdet har varit uppe på tapeten ett antal gånger, och i de flesta fall är det kanske boende i området som oftast är bovarna, kanske är det så även längs de övriga sträckorna, men det har vi inte belägg för. I första hand handlar det om att se till att våra yngsta och våra äldsta i Asmundtorp kan röra sig säkert i trafiken i byn. Vi kommer nedan att spalta upp önskemål / förslag i punktform.Under åren som gått har vi försökt att få till en del åtgärder i byn för att dämpa hastigheten. Vi har tex haft provisoriska farthinder vid cykelvägens överfart på Toftavägen, man har genomfört ett projekt längs Toftavägen till Häljarp där man har målat upp nya kantlinjer för att göra det "säkrare" för gång och cykeltrafikanter. (tyvärr har vi inte erhållit någon feedback på detta projekt som pågick under 2013-2014). Landskrona Stad har satt upp grindar vid cykel/gångöverfarten som korsar Toftavägen för att försöka göra överfarten säkrare (här är vi dock osäkra på om detta egentligen har haft någon verkan) Vi har haft önskemål på att få belysning vid övergångsstället vid kyrkan / församlingshemmet- ännu inte något resultat. Vad kan vi då tillsammans göra under 2016?

Förslag och önskemål (läs krav)


Trafikverket i samarbete med Landskrona Stad (Trafikverket / B.Bunke LaStad / B Lundgren Trafiknämnden LaStad)


    Trafikmätning Toftavägen inne i Asmundtorp (antal fordon & hastighet)

    Trafikmätning Kustvägen inne i Asmundtorp från Hildero till Ica (antal fordon & hastighet)

    Trafikmätning Möingevägen inne i Asmundtorp från skolan till "torpet"(antal fordon & hastighet)

    Statistik oss tillskickade på ovanstående mätningar (byalaget@asmundtorpsbyalag.se)

    Statistik oss tillskickade på ovanstående mätningar genomförda tidigare ex 2000-2015 (byalaget@asmundtorpsbyalag.se)

    Varningssignaler vid Toftavägen / passeringen av cykelvägen - Någon form av ljussignaler som varnar bilisterna om att någon är på gång att ta korsa Toftavägen - Detta önskemål har vi framfört sedan 2010, varför händer inget?! Häljarp har haft sådana ljussignaler under flera år både på Barsebäcksvägen men även på Landskronavägen. (vill inte strö salt i såren men)... Även Helsingborgsvägen i Landskrona har haft varianter på detta, beklagar djupt det som inträffade förra veckan där, men tyvärr är det ett exempel på vad som kan hända, vi är flera som personligen kände Dan....Vi känner med både Dans familj och den stackars Polis som tyvärr även han blev ett offer för "Zebralagen"

    Uppsättning av gatulykta vid övergångsstället mellan Kyrkan & Församlingshemmet, Kontakta gärna Kyrkostiftet / Församlingen för att samordna detta.


Polisen

Hej Polisområde NV Här kommer era uppgifter - Vi vill ha ER hjälp med att:


    Genomföra hastighets och nykterhetskontroller i Asmundtorp på

    Toftavägen

    Kustvägen

    Möingevägen

    vid skolan

    Gärna även utanför dagtid dvs ex kvällar 17-20.


Vi vill inte göra detta för att hänga ut någon eller för att straffa någon - Detta handlar om att skapa en trygg och säker miljö för oss alla... Vidare vill vi att ni alla tillsammans;


    Att ni informerar på skolan den stora vikten av att följa trafikregler och att synas i trafiken, Detta får ni alla tillsammans i uppgift - Polis / Trafikverket och Landskrona Stad.

    Berättar och visa skillnaderna på reflex / utan reflex

    Berättar och visa skillnaderna på cykelbelysning eller inte

    Vikten av att följa trafikreglerna, varför finns dessa regler? Varför ska man cykla på höger sida? Varför ska man inte trimma moppen? Varför ska man hålla rätt hastighet? (själv är jag uppvuxen med kommissarie Adolfsson i Landskrona)


Detta var nog allt för denna gången

Vi förutsätter naturligtvis att vi får feedback och återkoppling på detta mejl så att vi i vår tur kan informera medlemmar och invånare i Asmundtorp via vår hemsida www.asmundtorpsbyalag,se  och via vår FBsida Asmundtorps byalag


Ha en underbar helg och så ser vi fram emot återkoppling på detta mejl

Asmundtorps byalags styrelse /

Hasse Schönbeck

Sekreterare

********************************************************************************************************

Svar från Anders Enqvist Polisinspektör Landskrona, januari 2016

Hej Hasse och övriga i byalaget. Trevligt att bli påmind om kommissarie Adolfsson som jag själv fick möjlighet att jobba tillsammans med några år innan han gick i pension.


Det var på den tiden polisen hade möjlighet att förlägga en hel del tid i skolorna med besök i klasser redan från tidiga år, vi arrangerade trafiktävling i åk 4 och bjöd in alla elever i åk 7 till polishuset för information om mopeder, alkohol och narkotika som exempel. Nu ligger ansvaret för denna information allt med på föräldrar och lärare. Samhället har förändrats och med det också polisens prioriteringar. Rätt eller fel?, själv skulle jag gärna se att polisen hade samma möjligheter att arbeta i skolorna som vi hade förr. I dag har polisen ”kontaktpoliser” för grund- och gymnasieskolor men bara för de skolor där man i samråd ansett att behovet är som störst. Asmundtorps skola ingår i ett nätverk med Västervångskolan och jag kommer att framföra era önskemål till den kontaktpolis som ingår där.


Beträffande trafikövervakning har jag stämt av med ansvarig trafikpolis och has rapport följer nedan:

·         Toftavägen -  Områdesgruppen hade hastighetskontroll förra veckan. Oklart utfall.

·         Kustvägen – Besöks med jämna mellanrum.  Jag förlägger en del av Laserutbildningen på Kustvägen där 40 km/h råder.

          Här har vi rapporterat flertalet.

·         Möingevägen - Inom ramen  för BF- (brottsförebyggande) verksamheten har det genomförts hastighets och nykterhetskontroller intill 

          Asmundstops skola.  En del av Laserutbildningen förläggs även utanför skolan där 30 km/h råder. (flertalet rapporterade)

·         Större delen av kontrollerna har skett under förmiddag/tidig eftermiddag. Anledningen till att större delen av kontrollerna sker på ovan tid

          är att ärendebelastningen då är lägre än på kvällar och helger. I mån av möjlighet utför vi naturligtvis kontroller även på andra tider.


Med vänliga hälsningar


Anders Enqvist

anders.enqvist@polisen.se

Polisinp. Landskrona

********************************************************************************************************


Svar från Birthe Bunke Landskrona Stad januari 2016

Hej Hasse

Jag har skrivit in de trafikmätningar som vi har gjort i Asmundtorp, hoppas du kan tyda kartan, ska höra med mätaren om det finns en excellfil.

Vill du ha ytterligare mätningar så är det Trafikverket (Johan Ekström) eller Alain Allouko du ska kontakta eftersom vägarna är statliga…. bifogar uppgifter.


Hör av dig om du undrar över något

Med vänlig hälsning

Birthe Bunke

Trafikingenjör

PDF fil som visar utförda trafikmätningar i Asmundtorp 2011-2013


Tabell som visar mätningarna utförda i Asmundtorp 2011-2013 enligt ovan pdf fil * Hastighetsbegränsning vid mättillfället = 50km/h
Mättidpunkt

Sträcka

Medelhastighet

Antal fordon / dag

Antal tunga fordon/d

2011 maj

Kustvägen 37

46 km/h

1370

116

2011 maj

Kustvägen kiosken / Ica

37 km/h

2441

150

2011 maj

Toftavägen / Ica

36 km/h

1771

92

2012 september

Toftavägen / Trastv

37 km/h

1531

176

2013 juni

Nissebovägen övre

27 km/h

231

4

2011 maj

Kustvägen kyrkan

41 km/h

2610

155

2011 maj

Möingevägen / Smedvägen-Lantmästarvägen

51 km/h

1760

133Svar från Johan Ekström Trafikverket januari 2016


Hej!

Jag har tagit emot ert ärende. Tack för era synpunkter och ert engagemang för Trafikmiljön och tryggheten i Asmundtorp, jag ska försöka besvara era önskemål i tur och ordning.

När det gäller trafikmätningar är det tyvärr inte aktuellt att göra nya mätningar i Asmundtorp i dagsläget. Nedan följer statistik från de mätningar vi genomfört tidigare:
Plats och mätår

Mätår

Antal fordon / dygn

Medelhastighet

Toftavägen (väg 1145)

2012

1600

36 km/h

Kustvägen (väg 1146 väster om Toftavägen

2011

2300

40 km/h

Möingevägen (väg 1146 väster om Toftavägen

2011

1600

51 km/h


 


När dessa mätningar gjordes 2011 & 2012 måste vi också komma ihåg att hastighetsbegränsningen var satt till 50km/h


http://vtf.trafikverket.se/ hittar ni våra aktuella trafikmätningar.


Någon form av ljussignaler eller liknande där cykelvägen korsar Toftavägen är inte aktuellt. Trafikverket anser att sådana varningssignaler skapar en falsk känsla av trygghet för de cyklister som korsar vägen. Tyvärr kan man inte lita på att alla bilister som passerar visar hänsyn när ljussignalerna tänds.


Däremot kan det bli aktuellt med någon annan trafiksäkerhetsåtgärd på denna plats, men i dagsläget kan jag inte utlova något. Vi håller på att titta på olika alternativ som passar platsen.


Vidare ska jag undersöka om det är möjligt att komplettera belysningen på väg 1146 vid kyrkan.

Vad jag kan se finns det belysning på vägen men inte någon stolpe precis vid övergångsstället.

Hör gärna av er om ni har fler frågor.

Med vänlig hälsning

Johan Ekström

Skrivelse till Polisen / Landskrona Stad / Trafikverket angående fordonshastigheter inom Asmundtorp tätort -

Mejl skickat till berörda igen oktober 2016.

Svar från Landskrona kommun november 2016

Hej. Jag har varit i kontakt med Johan Ekström Trv, han kommer att höra av sig till dig ,

förhopningsvis gör Trv nya trafikmätningar för att få en uppdaterad status på hastigheten genom Asmundtorp.

Med vänlig hälsning,

Birthe Bunke


Svar från Trafikverket: november 2016

"Det är tråkigt att höra att många struntar i hastighetsgränsen och utsätter er som bor längs vägen för fara.

 

Fortkörning är beteendeproblem som tyvärr är vanligt förekommande på de flesta vägar. Eftersom det handlar om ett brott mot lagstiftning är det polisens ansvar att kontrollera och hantera fortkörning. Genom att anpassa vägens utformning så att den bättre stämmer överens med gällande hastighetsgräns kan man påverka beteendet till viss del. Det kommer dock alltid att finnas de som kör för fort om det går.

Vi har begränsade möjligheter att anlägga fysiska hinder eftersom vi måste ta hänsyn till att dessa kan skapa problem för vår skötsel av vägen och riskerar att bidra med störande buller för boende i närområdet. På statliga vägar har vi också anspråk på framkomlighet och måste säkerställa att alla kan ta sig fram.

Dessa krav tillsammans med det faktum att Trafikverket har mycket begränsade resurser till den här typen av åtgärder gör att vi är restriktiva och måste prioritera platser som är mest angelägna. Då menar vi platser där många oskyddade trafikanter rör sig, t ex i tätorter där det finns målpunkter som skola, förskola, butiker mm. Trafikmängder och olycksrisker är också en del i vår bedömning.

Jag har skrivit in era önskemål på vår lista där vi samlar behov och brister som vi vill prioritera framöver, men i dagsläget kan jag inte utlova några fysiska åtgärder i Asmundtorp. När det gäller trafikmätningarna så är det inte aktuellt för Trafikverket att göra nya mätningar just nu, men jag vidarebefordrar ert önskemål till kommunen, som har möjligheter att göra specialmätningar.

Med vänlig hälsning

Johan Ekström

Åtgärdsplanerare


Svar från Landskrona kommun november 2016 #2

Hej

Jag talade med Johan förra veckan, han berättade att dom hade strul med trafikräkningar just nu, då sa jag att vi kunde kanske erbjuda oss om det absolut inte funkade för Trv.

Vi får be vår mätavdelning att göra en mätning på Kustvägen, vet inte när dom har tid men jag undersöker.

Förmodar att du syftar på Hastighetsdisplayen som INTE är permanent, utan de sätts upp på platser där vi får mkt klagomål på höga hastigheter.

Sätter upp er på listan för Hastighetsdisplay på Kustvägen, Möingevägen samt Toftavägen. (eftersom det är statliga vägar måste vi få tillstånd från TRV)

Mvh

Birthe

 

 

Från: Asmundtorps Byalag [mailto:byalaget@asmundtorpsbyalag.se]

Skickat: den 6 november 2016 11:34

Till: BUNKE BIRTHE - TS

Ämne: Trafik / hastighetsmätning i Asmundtorp

 

Hej Birthe

Vi har nu fått svar ifrån trafikverket, där de säger att man just nu inte har någon inplanerad mätning i Asmundtorp. Johan Ekström hänvisar till er på kommunen, och säger att ni har möjlighet att göra riktade mätningar i kommunens regi,

Vad säger du om det?

Vidare så kom det upp ett förslag under senaste styrelsemötet om att undersöka möjligheten att permanent få satt upp liknande skyltar som man har i Häljarp (och även i V:a Karaby) som visar aktuell hastighet i Grön / Röda siffror, Det finns även en sådan på Varvsvägen i Landskrona precis innan euromaster.

Exakt var sådana skyltar i så fall skulle sitta får vi kanske återkomma till men vi får minst ett par gånger i månaden indikationer via byns sociala medier att behovet är störst på Kustvägen västerifrån och på Möingevägen österifrån. Toftavägen söderifrån är också ett sådant ständigt återkommande hastighetsämne.

 

Vad säger ni om det?

Om detta skulle göra att invånarna i Asmundtorp skulle känna sig tryggare på genomfartsvägarna så är det kanske väl värda pengar?

 

Vänliga hälsningar

Asmundtorps byalagSvar från Polisen NV Skåne November 2016


När det gäller dina/era önskemål om trafikkontroller så är det noterat. På många andra platser upplever man samma problem och jag har stor förståelse för att man vill att polisen ska göra sitt, för att åtgärda detta. I trafiken ingår hastighets-och beteendeövervakning i de ordinarie arbetsuppgiftena för personal i yttre tjänst. Dessvärre är det så att trots alla önskemål om extra tillsyn så har polisen ingen extra resurser att avvara för detta.

Men, som sagt, era önskemål är noterade och i mån av möjlighet gör polisen vad man kan för att tillmötesgå dessa.

Med vänlig hälsning

Anders Enqvist

Polisen LandskronaMejl och svar från Motormännens riksförbund NV Skåne ang trafikmätning i Asmundtorp november 2016


Hej Hasse

Vi har utrustning för att mäta hastighet Vi har tidigare gjort mycket hastighetsmätning för NTF när de hade kontor i Skåne

Så de är möjligt att vi kan göra detta åt er.

 

Hälsningar

Lennart Svensson

Motormännens lokalklubb

Skåne nordväst

Tel 0708-955199

 

Från: Asmundtorps Byalag [mailto:byalaget@asmundtorpsbyalag.se]

Skickat: den 9 november 2016 22:17

Till: klubb.nordvastraskane@motormannen.se

Ämne: Trafik / Hastighetsmätning Asmundtorp

 

Hej Motormännen Nordvästra Skåne

I Asmundtorp har vi i många år brottats med ett ständigt återkommande problem med att det körs för fort på våra genomfarstvägar i byn.

Främst gäller detta Kustvägen / Möingevägen samt Toftavägen.

 

Vi har haft upprepade kontakter med Landskrona Stad, Trafikverket och Polisen.

Polisen har gjort vissa riktade kontroller, men vi upplever lite grand att dessa kontroller kanske har skett vid "fel tidpunkt" på dygnet och att det kanske inte alltid finns resurser till dessa kontroller.

 

Vid Byalagets senaste styrelsemöte kom det ett uppslag på att ni inom motormännen kanske utförde sådana kontroller?

Det vi kanske främst är intresserade av är att få ett underlag på om det verkligen körs så fort på genomfartsvägarna som invånarna i vår by upplever det eller om det bara är en känsla av att det går för fort genom byn.

 

Vad säger ni, har ni utrustning och möjlighet att genomföra trafikmätning i Asmundtorp?

 

Ser fram emot återkoppling

Stort tack på förhand

 

Vänliga hälsningar

Asmundtorps byalagTrafikmätning November / December 2016

Länk till resultatkarta av statistiken från Landskrona StadPlats

Antal fordon / dygn

Medelhastighet

Kustvägenvägen vid Skördevägen

1206

41 km/h

Kustvägen vid affären

2396

33 km/h

Kustvägen vid skolan

2538

36 km/h

Toftavägen vid cykelbanan

1536

37 km/h