Om Byalaget

Om Asmundtorps Byalag

Vad är Asmundtorps Byalag och vad kan Vi göra för Dig?


I byalagets stadgar står bl.a. :

"Asmundtorps byalag är politiskt obundet, och har som ändamål att verka för trivsel

och gemenskap i byn. Byalaget ska gemensamt med andra, driva frågor som är

samhällsangelägna och är till gagn för bygdens kultur och framtida utveckling” .

Byalaget är bl.a. byns länk till kommunens förvaltningar för att ordna öppna möte i samverkan i frågor som är angelägna för byn.

Det kan gälla trafik, översiktsplanering, brottsförebyggande frågor m.m.

För att få ett trivsamt och fungerande samhälle måste vi kontinuerligt påverka och diskutera med våra kommunrepresentanter och även ta del av deras förslag samt lämna våra synpunkter, positiva eller negativa, som gagnar vår by.

Det gäller att se till att deras löften infrias.

För att vara riktigt starka måste vi agera tillsammans och då gäller det att alla står bakom förslagen, önskemålen etc.

Ingen fråga är för STOR eller för liten för byalaget,

Om Du har synpunkter eller vill ha hjälp med att driva någon fråga som berör oss som bor i Asmundtorp med omnejd, tveka då inte att kontakta oss. Enklast når du oss genom epost via vårt formulär här på hemsidan, eller via vår facebooksida.


Byalagets stadgar.

Byalagets stadgar består av 10 grunder. Bland annat står det att föreningen är politiskt och religiöst obunden och skall verka för trivsel och gemenskap i byarna. Rösträtt har den medlem som betalat den årliga medlemsavgiften.

Här kan du läsa våra stadgar i sin helhet >>>

Byalagets styrelse












Verksamhetsplan för styrelsen är:


•Att fortsätta arbeta inom byalaget med frågor som berör Asmundtorpsbygden med omnejd, samt verka för framtida behov och verksamheter.

•Att vara en påtryckningsgrupp, som kan driva frågor vid behov

•Att fortsätta arbeta för att skapa en positiv anda i våra byar, genom olika arrangemang, gärna i samarbete med andra föreningar i byn

•Att återskapa goda kontakter inom kommun och myndigheter

•Samarbete med andra byalag i kommunen

•Att fortsätta skapa en positiv atmosfär i byn och för dess invånare

•Att vara en länk mellan byns invånare / organisationer och kommun / myndigheter

•Att försöka skapa ett varaktigt byalag inför framtiden

•Att återuppta traditionen med utnämningen av

Årets Asmundtorpare

•Att fortsätta vara en samarbetspartner vid Asmundtorpsdagen





Styrelsens sammansättning 2021 är:

Styrelsepost

Nominerad

Mandat period

Ordförande

Ingela Önnestrand

Omval 1 år - 2021

Vice Ordförande

Ingela Brodin

Omval 2 år 2021-2022

Kassör

Vakant

Nyval 2 år - 2021-2022

Sekreterare

Karolina Juhlin

Nyval 2021-2022

Ledamot 

Louise Kjaer

Pågående 2020-2021

Ledamot

Michael Nöbbelin

Omval 1 år - 2021

Ledamot

Fredrik Ek

Nyval 2 år 2021-2022

Ledamot

Ledamot


Konsult

Roger Gustafsson




Valberedning

Michael Nöbbelin


Valberedning



Revisor

Fredrik Lindblad

1 år 2021

Revisor

Bengt Karlsson

1 år 2021

Revisor suppleant

1 år 2021




Michael Nöbbelin

Festkommitté

Christina Mauritzson

Festkommitté

Fredrik Lindblad

Festkommitté


Festkommitté

Ingela Brodin

Grannsamverkan

Hans Schönbeck

Grannsamverkan

Michael Nöbbelin

Vägar & Trafik











Arbetsgrupper & kommittéer


Styrelsens sammansättning 2021 Nomineringar är:


Styrelsepost

Nominerad

Mandat period

Ordförande

Ingela Önnestrand

Omval 1 år - 2021

Vice Ordförande

Ingela Brodin

Omval 2 år 2021-2022

Kassör

Vakant

Nyval 2 år - 2021-2022

Sekreterare

Karolina Juhlin

Nyval 2021-2022

Ledamot 

Louise Kjaer

Pågående 2020-2021

Ledamot

Michael Nöbbelin

Omval 1 år - 2021

Ledamot

Fredrik Ek

Nyval 2 år 2021-2022

Ledamot

Ledamot


Konsult

Roger Gustafsson




Valberedning

Michael Nöbbelin


Valberedning



Revisor

Fredrik Lindblad

1 år 2021

Revisor

Bengt Karlsson

1 år 2021

Revisor suppleant

1 år 2021




Medlemskap.

Hur blir jag medlem?


Som medlem i byalaget upptas den som årligen avlägger av årsmötet fastställd avgift f.n. 100 kronor. Typ av medlemskap kan vara enskilt eller familjemedlemskap, som omfattar samtliga familjemedlemmar i ett hushåll.

Medlemsavgiften betalas med fördel på PlusGiro 159 04 19-6,

kom ihåg att alltid skriva ut namn och adress, samt epost-adress på inbetalningskortet