Tofta

Tofta Kyrka - Tofta Socken

Tofta kyrka


Tofta kyrka med sin sobra utsmyckning, tillhör också Asmundtorps pastorat. Den är från 1100-talet och är populär som bröllops- och dopkyrka. Kyrkorummets nuvarande valv tillkom på 1400-talet och kyrktornet fick sin nuvarande utformning på 1600-talet. Runtom finns välordnade gravar med klippta buxbomhäckar och minneslunden är passande nog i miniformat.

Sockenkyrkan i Tofta har långhus från 1100-talet. På dess vind kan, i norr och söder, har de romanska fönsterna från 1400-talet dolts vid valvslagning. Sannolikt har kyrkan från början anlagts enligt romanskt schema, med lägre och smalare kor fogat till långhuset och längst i öster en halvrund absid. Det kraftiga västtornet med dess högt sittande ljudöppningar har fått sin huvudsakliga utformning på 1600-talet. Byggnadsmaterialet i de äldre delarna är gråsten. Kyrkorummet täcks av korsvalv.

Från gotisk tid stammar kyrkans triumfkrucifix. Obetydligt yngre är den av Borchard Gellegieter på 1500-talet gjutna storklockan av malm. Lillklockan är troligen från 1450, och gjuten av Olaus Hinrici Kegge. Altartavlan är ett vackert arbete från 1830-talet, signerad i Paris av Alexander Malmquist. Motivet är de vise männens tillbedjan inför Jesusbarnet.  Predikostolen är ett fint verk av Brunius. Dopfunten av trä är föga anmärkningsvärd, målad i ekimitation liksom kyrkbänkarna från år 1900.

Orgeln, som invigdes 1971, är inbyggd i en äldre fasad. Den omfattar 10 stämmor, som är fördelade på två manualer och pedal. Den har den levererats av A. Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. Kostnaden för orgeln blev 75000 kronor, som till stor del har insamlats av kyrkokören.

Kyrkan har 125 sittplatser, och värms upp elektriskt men upplyses av levande ljus. Ljuskronan i nyrokoko med glasprismor är från 1800-talet. Antependier och skrudar har förfärdigats av textilkonstnär Ingan Mittendorf. De har liksom altarets ljusstakar, blomvaser och oblatask i silver skänkts av syföreningen, som även bekostat kyrkans fasadbelysning. Vinkanna i silver har skänkts av en tidigare församlingsbo.

Tofta kyrka har adress: Ängahusvägen 3, Asmundtorp


Tofta Socken har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tofta församling och för de borgerliga frågorna bildades Tofta landskommun. Landskommunen uppgick 1952 Rönneberga landskommun som upplöstes 1969 då denna del uppgick i Landskrona stad som 1971 ombildades till Landskrona kommun. Församlingen uppgick 2005 Asmundtorp-Tofta församling som 2010 uppgick i Häljarps församling.


Fornlämningar i Tofta socken:

15 boplatser och en dös från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns gravhögar, många nu överodlade.

Namnet Tofta skrevs 1361 Toftä och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller toft, 'tomt'.