Kyrkan

Asmundtorps kyrkas historia

Det som de flesta människor tänker på då de hör namnet Asmundtorp är den stora kyrkan. Den gamla kyrkan, som låg på samma plats som den nuvarande, byggdes på 1100-talet. På slutet av 1800-talet fanns det en biskop i Lund, som tyckte att Asmundtorp församling hade så gott om pengar att man borde bygga ett "Herranom värdigt tempel". Så 1895 rev man den gamla kyrkan och den nya kyrkan stod färdig 1897. Kyrkan är byggd i den så kallade Eslövsgotiken. Dess torn är 66 meter högt och inuti har det mycket fina glasmålningar. Dopfunten är en klenod från gamla kyrkan och gjuten i brons i Nordtyskland på 1400-talet. På altaret står en Kristusstaty av den danske bildhuggaren Bissen.


(källa:Erik Lövgren 1997)


Den gamla kyrkan, som låg på samma plats som den nuvarande, byggdes på 1100-talet. Då befolkningen ökade på 1800-talet beslöt man att riva den gamla kyrkan och bygga en ny. I december 1897 invigdes den nya kyrkan. Bygget hade då pågått i två år. Byggnadsstilen är den s.k. Eslövsgotiken. I kyrkan finns bl.a. en unik dopfunt av brons, gjuten i nord-tyskland på 1400-talet.

Asmundtorps gamla kyrka från 1100-talet byggdes om år 1846 av C G Brunius. Redan då bedömdes den vara en av de vackraste och ståtligaste kyrkorna på den Skånska slätten. Men redan 9 år senare byttes altaruppsatsen ut mot en marmorkopia av Thorvadsens Kristus.

1869 visiterades pastoratet av biskop Vilhelm Flensburg, som ville se en ny och fullt värdig kyrkobyggnad i det rikaste pastoratet i Lunds stift. Förvånande nog höll församlingen med fastän de i själva verket hade en kyrka i gott skick.


Nya små- och folkskolor i Asmundtorp, Rönneberga, Norra Möinge och Råga Hörstad måste byggas och ett nytt fattighus inköps med kyrkan som välvillig finansiär. Detta tärde på kyrkokassan och kyrkbygget var inte längre så aktuellt. Det tog drygt 30 år och många strider innan förslaget fick genomslagskraft och man kunde inviga den nya kyrkan.


1888 utlystes en arkitekturtävling. Den gamla kyrkan revs 1895 och den nya byggdes klar på 2 år på samma plats för att spara den värdefulla matjorden. 1897 invigdes den nya kyrkan i Asmundtorp.