Järnvägen

Asmundtorps järnväg

Sveriges riksdag beslöt år 1854 att anlägga järnvägar, s.k. stambanor. En av de första bitarna på södra stambanan byggdes mellan Malmö och Lund. Södra stambanan skulle gå från Malmö via Nässjö, Jönköping till Falköping, där den mötte Västra stambanan, som gick mellan Göteborg och Stockholm. Stambanorna bekostades av staten. Anslutningsbanor fick anläggas av enskilda bolag. I våra trakter var Landskrona snabba med att söka koncession för en järnvägslinje till Eslöv. När Helsingborgs styrande hörde detta, ansökte de också om en bara till Eslöv.

Kungl. Maj:t avslog båda ansökningarna och rådde de två städerna att återkomma med en ansökan om gemensam järnväg till en sammanbindningspunkt. Denna knutpunkt blev Billeberga. Förslag till järnvägen upprättades av major Claes Adelsköld, som även senare ledde bygget.


Den 31 juli år 1865 skedde invigningen med närvaro av kung Carl XV. På bandelen Billeberga - Landskrona fanns bara en station, nämligen Asmundtorp. Stationshuset byggdes efter SJ:s modell

till banvaktsstuga, d.v.s. man byggde två huskroppar med gavlarna mot spårområdet och förband sedan dessa med ytterligare en byggnad. Det anlades också en bangård, som fram för allt användes på höstarna, då man fraktade sockerbetor först till sockerbruket i Landskrona, senare till Säbyholm.


Asmundtorp var ingen betydande station. Konduktörerna på tågen brukade ropa ut: "Asmundtorp - en minut - ingen på och ingen ut". Sista persontåget gick den 12 juni år 1982. Därefter körde man under en tid godståg till Eslöv, men efter något år drogs även denna trafik in och banan revs upp. Idag är gamla banvallen cykelväg mellan Företagsparken kronan och Billberga station