Historia

Asmundtorp och dess historia


Asmundtorp är en trevlig liten förort till Landskrona, som ligger en mil öster om staden och har c:a 2 300 invånare ( 1206 män, 1163 kvinnor enligt SCB 20060101) . Befinner du dig i Landskrona tar du dig lättast hit med buss 241 mot Eslöv eller med bil på väg nummer 17. Med cykel tar du dig på ca 20 minuter i maklig takt säkert hit via den till cykelbana omgjorda gamla banvallen.


Asmundtorp är en gammal kulturbygd. På1100-talet skrevs namnet Asmunda Thorpi för att ändras på 1200-talet till Asmundtorp.

Namnet tyder på att Asmundtorp varit bosatt sedan 8-900-talet, då troligen en man vid namn Asmund flyttade från det byalag han tillhörde och så odlade han upp ny mark.

Ordet torp betyder just nyodlad mark. Vid Hildero (område i västra Asmundtorp som på senare tid inhyst både barnhem och kriminalvård, numera i privat ägo) fanns på bronsåldern en stor bosättning och vid Råga Hörstad har det legat en stor vikingaby.

Runt Asmundtorp finns många gravhögar. De flesta uppe på Rönneberga backar, vars högsta punkt är 107 m över havet.


Så här skriver wikipedia om Asmundtorp

Asmundtorp (uttalas ass-munntårp)[2] är en tätort i Landskrona kommun och kyrkby i Asmundtorps socken i Skåne och ligger cirka 8 kilometer öster om Landskrona. Folkmängden var år 2010 1562 invånare.

Kyrkan, som invigdes 1897, är i Eslövsgotik och tornet är 66 meter högt.

Byns lokala idrottsförening, Asmundtorps IF, har ett fotbollslag i division 4.

Byn har också en tennisklubb, och en scoutkår. Asmundtorp-Tofta Scoutkår.


Läs också wikipedias länk om Asmundtorps socken

Tofta kyrka


Tofta kyrka med sin sobra utsmyckning, tillhör också Asmundtorps pastorat. Den är från 1100-talet och är populär som bröllops- och dopkyrka. Runtom finns välordnade gravar med klippta buxbomhäckar och minneslunden är passande nog i miniformat.

Läs mer här om Tofta kyrka>>>

Asmundtorps kyrkas historia

Det som de flesta människor tänker på då de hör namnet Asmundtorp är den stora kyrkan. Den gamla kyrkan, som låg på samma plats som den nuvarande, byggdes på 1100-talet. På slutet av 1800-talet fanns det en biskop i Lund, som tyckte att Asmundtorp församling hade så gott om pengar att man borde bygga ett "Herranom värdigt tempel". Så 1895 rev man den gamla kyrkan och den nya kyrkan stod färdig 1897. Kyrkan är byggd i den så kallade Eslövsgotiken. Dess torn är 66 meter högt och inuti har det mycket fina glasmålningar. Läs mer här om kyrkans historia >>>


Järnvägen

Den 31 juli år 1865 skedde invigningen med närvaro av kung Carl XV. På bandelen Billeberga - Landskrona fanns bara Asmundtorp station. Stationshuset byggdes efter SJ:s modell till banvaktsstuga, Det anlades också en bangård, som fram för allt användes på höstarna, då man fraktade sockerbetor först till sockerbruket i Landskrona, senare till Säbyholm.

Konduktörerna på tågen brukade ropa ut: "Asmundtorp - en minut - ingen på och ingen ut". Sista persontåget gick den 12 juni år 1982


Läs mer här>>>

Hembygdsgården

Hembygdsgården är ett gammalt kyrkohemman i N Möinge by. 1805 flyttade gården från byn till nuvarande plats. Byggnaderna är uppförda på 1850-talet, utom svinstallet som är från 1920-talet. I början av 1950-talet köpte Asmundtorps kommun gården för att bebygga marken. Byggnaderna plus ett tunnland mark (ca 5000 m2) skänktes till hembygdsföreníngar 1956. Kommunen förvärvade Norra Möinge 10 och kvar blev själva hembygdsgården, som hembygdsföreningen fick eller köpte för l :-. Hans Andersson och systrarna fick bo kvar på gården så länge de levde. Hans var den som levde längst, de 2 sista åren av hans levnad bodde han på Rönngården. Han dog 1965. Som ett minne av Hans Andersson heter vägen ner till hembygdsgården, Hansavägen.  Läs mer om Hembygdsgården här>>>

Slaget om Landskrona 1677

Slaget vid Landskrona utkämpades den 14 juli 1677, cirka 12 kilometer öster om Landskrona mellan Tirup, Sireköpinge, Asmundtorp och Billeberga.

Den 12 juli hade danskarna med 12 000 man tagit ställning på höjderna vid Rönneberga backar. Samma dag bröt Karl XI upp från Herrevadskloster sedan han fått förstärkningar från norra Sverige.


Den svenska hären bestod av 10 000 soldater samt 4 000 uppbådade småländska bönder. Den stod den 13 juli mellan Torrlösa och Källs Nöbbelöv och marscherade tidigt följande dag i riktning mot Tirup. Den danska hären hade ändrat ställning och stod dold bakom en jordvall, som från en punkt strax väster om Billeberga sträckte sig i riktning mot Hedegården


Läs mer här>>>

Bryggeriet

Bengtssons bryggeri i Asmundtorp

Visst har det funnits ett bryggeri i Asmundtorp, fram till början av 1950 talet.

Då det flyttades till nuvarande Malmövägen 50 i " Örja" Landskrona .

Produktionen varade där fram till 1959 då bryggeriet lades ner och ersattes av ett nederlag, som fick sina produkter från Skruv - Kopparbergs bryggerier


Läs mer här>>>

Den gode bagaren


Skölds nybakade frallor direkt från ugnen. Och så luktade det så gott i vår trädgård, lukten av nybryggt kaffe från kaféköket.

1926-27uppfördes f ett ganska stort hus med bakugn i källaren,

nämligen på Kustvägen 22

Läs mer här>>>