Toftavägen Infomöte

Trafikverket informerade om Toftavägens utseende som "Bygdeväg"


Längre ner på sidan kan du läsa enkätsvaren

Onsdagen den 30 november kom Trafikverket

för att prata och informera om Toftavägens utformning som sk "Byaväg"


2011 gjordes Toftavägen om till sk "byaväg" på prov. Syftet med detta test som även utfördes på andra håll i skåne var att på ett enkelt sätt försöka öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

Så här förklarades projektet då, 2011.


"Ny utformning testas på vägen mellan Asmundtorp och Häljarp

De kommande två åren kommer Trafikverket att testa en ny utformning där vägen smalas av för bilar till ett körfält. Syftet är att höja trafiksäkerheten och att ta cyklisternas behov i anspråk. Med vägrensmålning görs två cykelfält längs vardera sidan (se bilden). Den totala bredden ändras inte.

När två bilar möter varandra kan de använda cykelfältet. Om det cyklar någon får bilisten kör sakta bakom cyklisten tills den mötande bilen är förbi. I kurvor och med dålig sikt är det självklart att man kör på cykelfältet och sänker hastigheten. Syftet är framförallt att öka trafiksäkerheten i allmänhet och ge cyklisten en plats på vägen.


Tillsammans med Trivector har vi tittat på vad som kan vara lämpliga vägar i Skåne att testa den här utformningen. Trafikmängd får inte vara för hög och den skyltade hastigheten inte högre än 70. Vi började med 14 lämpliga vägar som minskas på olika grunder ner till 6. På de 6 gjorde vi hastighetsmätningar och räknade på antal cyklister på sträckan. Slutligen selekterade vi två vägar, en i Landskrona kommun och en i Lund/Eslöv kommun.

Vägen har  70km/t som hastighet men när hastigheterna mättes visade det sig att de är mycket högre. Vägen får därför en rekommenderad hastighet 60 km/t och Trafikverket ska i samråd med kommunen bestämma för några hastighetsdämpande åtgärder.

Mellan Asmundtorp och Häljarp är i nuläget inte många cyklister men på grund av anslutningen till stationen, förväntar vi en ökning.


I andra länder används den här utformningen i större utsträckning (dock med som högsta hastighet 60 km/t).  Utformningen har en positiv effekt på trafiksäkerheten eftersom bilisterna sänker sin hastighet med några kilometer i timmen.


Om två år ska vi göra en utvärdering med nya hastighetsmätningar och enkäter, för att kunna besluta om försöket är lyckat."


Det har nu gått mer än den utlysta prövotiden och onsdagen den 30 november kom Trafikverket till  Asmundtorp för att informera om bygdevägen


Det är inte bara i Asmundtorp och Toftavägen som detta har provats utan även på andra orter i skåne.

Sådana orter är till exempel, Flyinge, Gantofta, Allerum, Bårslöv och Vallåkra.

Detta har funnits under en längre tid ute i Europa i bla Nederländerna och Danmark.

Här hemma har detta mötts med kritiska röster och en del av detta kan ni läsa under länkarna här sidan om.


Samtidigt är detta egentligen inget konstigt eftersom vägarna egentligen är exakt de samma som innan markeringarna målades utan detta borde handla om sunt förnuft och samspel och respekt för varandra i trafiken.


Vi skapade en webbenkät där du enkelt kunde lämna dina synpunkter Läs resultatet här genom att klicka på knappen nedan