Uppstart

Uppstartsmöten  2016


Nu är nästan 100 % av byn anslutna!


Senast anslutna områden är S. Rönnebergavägen, Smedvången, Visningsbyn.

Ni som ännu inte bestämt er och aktivt gått med, ta kontakt med ombudet i ditt område, så löser de det praktiska


Uppstartsmöten  2015

Övre & Nedre Nissebo -

Nu har också Nissebovägen, Trastvägen, Hökvägen, och Toftavägen haft sitt uppstartsmöte.

Om inte ditt område har anslutit sig, Kontakta oss, så ska vi se om vi kan hjälpa till.

Kontaktuppgifter hittar du under rubriken"Hur går jag med" på sidan "Grannsamverkan"


Nu är "Grannar mot brott" längs kustvägen uppstartat!

Från Hildero och upp till Kampvägen-Bäckvägen.


Ni har nu fått hem era klistermärken att fästa på dörren, brevlådan eller annat bra synligt ställe. Vi tar löpande emot fler grannar som vill deltaga inom detta område. Vänd er till er respektive kontaktperson eller till mig på kustv 42 (namn, adress, mailadress, mobilnr) så registrerar vi er.Trevlig vår önskar ombuden

Lennart Åström, Hildero

Göran Fagerström, Vävstigen

Heidi Trulsson, Kustvägen

Kent Karlsson, Tunvägen

Mattias Keijsner, Kampvägen/Bäckvägen* Det kostar inget att vara med'

* Det krävs inget större arbete eller tidsåtgång

* Det spelar ingen roll i vilket bolag du har din hemförsäkring om du vill vara med

*


Vad innebär ett uppstartsmöte?


På uppstartsmötet som hålls av Landskrona Stad och representanter från Länsförsäkringar och Polisen, får du information om vad "Grannar mot brott" är.


De visar också olika sätt att förebygga inbrott, genom olika typer av lås mm.

Du får också tips på vad du ska tänka på för att skydda dig och din egendom.


Förutom medverkande från arrangörerna får du träffa dina grannar i området som också är intresserade av detta och ni utser en kontaktperson för området.


Du får dekaler och skyltar att sätta på din fastighet / i ert område som visar att här är vi grannar som bryr oss om.

Grannsamverkan i Asmundtorp

NU ÄR VI IGÅNG! VILL DU OCKSÅ VARA MED?


Under hösten 2014 startades en facebookgrupp av Ingela Brodin på Nissebo.


Denna grupp som heter  ”Grannsamverkan i Asmundtorp” har som uppgift att invånarna i Asmundtorp med omnejd skall kunna dela med sig av iakttagelser och information som kan hjälpa oss alla att värna om hem och egendom. Under våren 2015 tog vi det ett steg längre och startade upp ”Grannar mot brott” i hela Asmundtorp.


Grannar mot brott är ett samarbete mellan de boende och Polis / stöldskyddsföreningen och försäkringsbolag.


Vad innebär ”Grannsamverkan”?


I princip innebär detta inget annat än det de flesta av oss redan idag gör.

Att hjälpa grannen med soptunnan, gräsmattan och brevlådan när vi är bortresta.

Att våga fråga vem personen är som går in hos grannen när denne inte är hemma,

Fråga varför någon tar ett foto med mobilen på mitt hus?

Kort sagt vara nyfiken på personer och händelser i grannskapet som inte tillhör det normala.


Vad får vi i gengäld?


    Vi får skyltar att sätta upp i området, som visar att här är vi grannar som bryr oss om

    Vi får månadsvisa informationsbrev från polis mfl om vad som händer i vår närhet

    Vi får SMS information om något akut inträffar i vår närhet

    Vi får årlig tidning om grannsamverkans aktiviteter

    Vi får lära känna våra grannar 


              Du hänger väl på?....


Vad kostar det?

Grannsamverkan är avgiftsfri!


Den enda kostnaden är lite av din tid och omtanke

Vad krävs för att vara med?


En kontaktperson för området som kan förmedla information mellan medlemmarna och kommun/polis/räddningstjänst mfl


Aktivt säga; ”Jag vill vara med” och därmed delge gruppen sitt namn, adress telefonnr och epostadress


Ställa upp för grannarna och ha extra koll när de inte är hemma.


Vara nyfiken och på ett trevligt sätt fråga okända om man kan hjälpa till eller om de söker något, och på så sätt visa att ”vi har sett dig” Det kan ju faktiskt också vara någon som är helt legalt i området.Hur går jag med?


Ta kontakt med din närmaste kontaktperson –

Eller anmäl ditt intresse genom att skicka dina kontaktuppgifter till epost:  grannarmotbrott.a-t@outlook.com


Du kan också skicka epost till byalaget@asmundtorpsbyalag.se så ska vi förmedla kontakten.