2014

ÅRETS ASMUNDTORPARE2014

Ingela BrodinÅrets person uppfyller kriterierna väl 

Det är många som har önskat se denna person utnämnd till Årets Asmundtorpare.


Motiveringen lyder:


Årets Asmundtorpare 2014 har under det gångna året lyckats samla i stort sett hela byn under en stor och betydelsefull aktivitet. Hon, för i år är det en hon! Har genom ett stort personligt engagemang lyckats få oss alla att hälsa på varandra, att se oss omkring i vår närmaste närhet, kolla av vad som händer i byn, hjälpa  våra närmaste grannar och lärt oss tipsa varandra om både positiva och negativa händelser i vår by. Hon har under det gångna året kämpat för att skapa samhörighet mellan våra olika områden i byn och hennes arbete fortsätter än idag. Utan hennes engagemang hade inte arbetet med Grannsamverkan i Asmundtorp, fått den genomslagskraft och uppslutning som vi har idag.

I stort sett hela Asmundtorp har gått med! Ni har nu alla förstått att den som vi härmed utnämner till Årets Asmundtorpare 2014 är:


Ingela Brodin!