ÅRSMÖTE 2020

ASMUNDTORPSBYALAG

HEJ BYALAGARE

Asmundtorps Byalags årsmöte 2020 nu på
Tisdag den 17 mars är INSTÄLLT

 

På grund de senaste veckornas escalering av Coronavirusets spridning, har styrelsen igår lördag 14/3, valt  att ställa in det fysiska årsmötet och genomför detta digitalt, via mejl och hemsida.

Vi gör detta för att skydda DIG och deltagarna, även om det enligt Folkhälsoinstitutet hade varit OK, eftersom vi inte kommer upp i 500 personer, men vi vill inte medverka till eventuell smittspridning. Eftersom detta möte inte är "Livsviktigt" så ser vi ingen anledning att "till varje pris" genomföra det fysiska mötet.

 

Vi kommer därför i år att genomföra årsmötet på ett annat sätt.

Nedanstående länk går till en enkät, där du har möjlighet att skriftligt delta i vårt "digitala" möte

Det är en enkät med de punkter som årsmötet normalt behandlar och du får möjlighet att svara JA / NEJ eller annat på årsmötespunkterna. I de fall du svarar NEJ/ANNAT vill vi gärna ha en förklaring eller ett förslag tillbaka.

Detta skickar du enklast som ett mejl till byalaget@asmundtorpsbyalag.se Märk rubriken "Årsmöte 2020"

Om du inte har möjlighet att mejla, går det också bra att delge oss detta skriftligen till adress; Hans Schönbeck Jaktstigen 11 261 75 Asmundtorp före fredag den 20 mars.

 

Dina svar sparas som handling och underlag för årsmötet 2020. De som inte har delgivit sin epost kommer att få detta i pappersform i brevlåda. Genom att du svarar på enkäten har du också givit samtycke enligt GDPR.

 

Bifogat finner ni dagordning, stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt nominerad styrelse.

Även inkommen motion finner ni bifogat. Kommentarer och synpunkter på detta formulär skickar du till byalaget@asmundtorpsbyalag.se, alternativt som brev till Hans Schönbeck Jaktstigen 11 261 75 Asmundtorp.

Dina svar vill vi ha senast Fredag 20 mars 2020 klockan 18:00

 

När det gäller punkten om föreningens ekonomi, har vi ännu inte fått revisorernas berättelse, den får vi skicka till er så snart vi har erhållit den


Länk till enkäten - Årsmöte 2020 

https://forms.gle/Bm6CY3vqEDuR79jo8 

 

Vi är medvetna om att detta kanske inte är helt regelrätt, men vi har å andra sidan ingen normal tillvaro just nu. För er som sett fram emot Jonny Magnussons föredrag om "Öresund under vattenytan" så ska vi försöka få till ett nytt tillfälle längre fram i år när tillvaron lugnat ner sig.

 

Inkommen motion

HEJ!

JAG SKULLE VILJA ATT BYALAGET LÄMNAR IN EN SKRIVELSE TILL LANDSKRONA KOMMUN.

OM ATT FÅ BORT BYGGNADERNA FÖRE DETTA KIOSK OCH PIZZERIA

SOM ÄR EN SKAMFLÄCK FÖR BYN.DÅ DE LIGGER MITT I CENTRUM.

 

HÄLSNINGAR

BERTIL CARLSSON

 

Svar på motionen:

 

Hej Bertil.

Stort tack för ditt mejl.

Vi har under januari träffat stadsutvecklare och representanter för Landskrona Stad angående fastigheten du nämner. Det som framkom under vårt möte är att arbetet är igång med projektering av tomten och att ansökan om rivningstillstånd är inskickat. Vi har de senaste veckorna haft tät kontakt med våra källor inom kommunen och senaste nytt är att det inom kort kommer att skickas ut en inbjudan till alla invånare i Asmundtorp till ett informationsmöte, där man bland annat kommer att informera om just tomten på Kustvägen 8.

******************************************************************************

www.asmundtorpsbyalag.se                         Epost: byalaget[@]asmundtorpsbyalag.se                                   Copyright © All Rights Reserved