ÅRSMÖTE 2021

Asmundtorps Byalags årsmöte 2021 hålls "Per capsulam"

 

Det senaste året har varit en utmaning och allt har varit satt på paus, så även Byalagets aktiviteter. Eftersom den pågående pandemin ännu inte lämnar oss opåverkade så har vi beslutat att även i år hålla årsmötet digitalt utan fysiskt deltagande. Vi kommer liksom i fjol att genomföra detta på liknande sätt, genom digitala frågeformulär. Ni som inte har digitala verktyg kan naturligtvis inkomma med svar och synpunkter skriftligt i god tid före mötet. Mötet kommer att genomföras den 25 mars kl 19:00. Beslut är ännu inte tagit om vi på något sätt kan genomföra detta genom någon form av livesändning, eller om det enbart blir i skriftlig form, via webbformulär, mejl och hemsida. 

Vi gör detta för att skydda DIG och deltagarna, och vi vill inte medverka till eventuell smittspridning. Eftersom detta möte inte är "Livsviktigt" så ser vi ingen anledning att "till varje pris" genomföra det fysiska mötet.

 

Vi kommer därför även i år att genomföra årsmötet på ett annat sätt.

Nedanstående länk går till en enkät, där du har möjlighet att skriftligt delta i vårt "digitala" möte

Det är en enkät med de punkter som årsmötet normalt behandlar och du får möjlighet att svara "JA / NEJ eller annat" på årsmötespunkterna. I de fall du svarar NEJ/ANNAT vill vi gärna ha en förklaring eller ett förslag tillbaka.

Detta skickar du enklast som ett mejl till byalaget@asmundtorpsbyalag.se Märk rubriken "Årsmöte 2021"

Om du inte har möjlighet att mejla, går det också bra att delge oss detta skriftligen till adress;
Hans Schönbeck Jaktstigen 11 261 75 Asmundtorp senast fredag den 19 mars.

Vill du motionera om något gör du detta på samma sätt som ovan beskrivet

 

Dina svar sparas som handling och underlag för årsmötet 2021. De som inte har delgivit sin epost kommer att få detta i pappersform i brevlåda. Genom att du svarar på enkäten har du också givit samtycke enligt GDPR.

 

Bifogat finner ni dagordning, stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt nominerad styrelse.

Kommentarer och synpunkter på detta formulär skickar du till byalaget@asmundtorpsbyalag.se, alternativt som brev till
Hans Schönbeck Jaktstigen 11 261 75 Asmundtorp.

Dina svar vill vi ha senast Fredag 19 mars 2021 klockan 18:00

OBS! Tryckfelsnisse har varit framme i utskicket, och felaktigt skrivit att medlemsavgiften är för 2020. Det slank tyvärr igenom korrekturen. Naturligtvis gäller medlemsavgiften för 2021

 

När det gäller punkten om föreningens ekonomi, Så har vi precis just nu 2021-03-15, fått revisorernas berättelse, där de godkänner ekonomin för 2020.

Länk till enkäten - Årsmöte 2021>>>

Årsmötet är nu avslutat och det går inte längre att lämna sina svar i enkäten

Protokollet från årsmötet finns tillgängligt här på hemsidan som fil i pdf format, se länk nedan.


 

Vi är medvetna om att detta kanske inte är helt regelrätt, men vi har å andra sidan ingen normal tillvaro just nu. 

Länken är nu aktiv och det går bra att lämna sina svar i webenkäten redan nu


OBS! Tryckfelsnisse har varit framme i utskicket, och felaktigt skrivit att medlemsavgiften är för 2020. Det slank tyvärr igenom korrekturen. Naturligtvis gäller medlemsavgiften för 2021

 

Inkommen motion

Vi skulle gärna vilja få en offentlig lekplats även i Tofta

 

Svar på motionen:

 


******************************************************************************


Länkar till dokument för årsmötet


Stadgar

Dagordning & Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan

Ekonomisk rapport 2020

Styrelsens sammansättning och nomineringar för 2021

Protokoll från sammanställning av årsmötet 2021 genom webbenkät >>>